Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītības programmas

Tālākizglītība

Plānotie tālākizglītības kursi
2021.gada pirmajā pusgadā (janvāris - maijs):

Darbības mērķis:   nodrošināt profesionālo tālākizglītību un profesionālo pilnveidi veselības aprūpes speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem.

Uzdevumi:

 

  1. Organizēt kvalifikāciju uzturošos kursus medicīnas profesionāļiem, sociālajiem darbiniekiem un citām profesionāļu grupām.
  2. Organizēt profesionālās pilnveides kursus atbilstoši koledžā iegūstamajām specialitātēm.
  3. Organizēt tematiskus seminārus un konferences dažādām mērķauditorijas grupām.


Tālākizglītības daļa savu darbību organizē, pamatojoties uz:

   Latvijas Republikas Izglītības likumu, Izglītības ministrijas Profesionālās izglītības centra izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem.

   Tālākizglītības daļa piedāvātās programmas tiek realizētas gan Daugavpils medicīnas koledžā, gan Latvijas reģionālajās slimnīcās, iepriekš vienojoties par laiku, vietu, grupu lielumu un apmaksu.

  Piedāvājam izbraukumu kursus par Jūsu interesējošām tēmām.
  Pēc kursu beigšanas kursu dalībniekiem tiek izsniegta izziņa.