Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Projekti

25.03.2022.

ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts

"Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm".

 

Saskaņā ar ERASMUS+ mobilitātes noslēgto līgumu un atbilstoši projekta mērķiem un uzdevumiem, Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Ārstniecība" septiņi studenti un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Sociālā rehabilitācija" viena studente, laikā no 01.03.2022. līdz 31.05.2022. ir devušies Erasmus+ prakses mobilitātē uz Utenas koledžām Lietuvā.

Lai īstenotu izglītības iestādes ilgtspējīgas attīstības un internacionalizācijas stratēģiju, Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas augstākās izglītības  sektora (KA1) mācību mobilitātes uz dažādām Eiropas Savienības valstīm.

Mobilitāte Eiropā veicina ne tikai mobilitātes dalībnieku profesionālās prasmes, bet arī sociālās prasmes, nodarbinātības iespējas un personīgo attīstību.

 

Koledžas mērķis ir turpināt darbu, kas tika iesākts iepriekšējā plānošanas periodā un izmantot labāko pieredzi un secinājumus, lai palielinātu studentu nākotnes izredzes, konsekventi orientējoties uz kvalitāti apmācību un tālākizglītības plānošanā.

16.05.2022.

Plovdivas Medicīnas universitātes pārstāvju vizīte koledžā.

 

 Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” laikā no 2022.gada 9. maija līdz 2022.gada 13. maijam viesojās Bulgārijas Plovdivas Medicīnas universitātes Farmakoloģijas fakultātes pārstāvji. Viesi tikās ar koledžas darbiniekiem un studentiem, vienojās par tālākās sadarbības nosacījumiem, tai skaitā organizatoriskajiem jautājumiem, kas skar studentu un personāla mobilitātes īstenošanu Erasmus+ programmas ietvaros abās izglītības iestādēs un iepazinās ar koledžas materiāli tehnisko bāzi.

  Savas vizītes laikā viesi izteica vēlmi tuvāk iepazīties ar ārstniecības, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes iespējam un resursiem.Vizītes laikā bulgāru kolēģi apmeklēja Daugavpils reģionālo slimnīcu un tajā esošās aptiekas, tikās ar slimnīcas galveno māsu Natāliju Degtjarjovu.

Izvērtējot vizītes programmu, viesi pauda gandarījumu par redzēto un gūtajām idejām savai profesionālajai darbībai.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane

03.06.2022.

DU DMK viesojās delegācijas no Tadžikistānas un Polijas.

 

  Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” 2022. gada 2. jūnijā viesojās delegācija no Tadžikistānas galvaspilsētas Dušanbe un Polijas pilsētas Bidgoščas. Delegācijas sastāvā bija Nustarullojevs Bahtovars Tadžikistānas universitātes starptautisko attiecību prorektors, Akhmeds-Akhunovs projektu nodaļas vadītājs izglītības jomā Tadžikistānas universitātē, Saļihovs Hofizs projektu nodaļas 1. kategorijas speciālists izglītības jomā Tadžikistānas Universitātē un atbildīgais speciālists par Erasmus + programmu, kā arī viesi no Ekonomikas universitātes Bidgoščā Polijā prof. WSG, Dr. Marzena Sobczak–Michałowska – Starptautisko attiecību prorektore un arī no Ekonomikas universitātes, Bidgoščā, Polijā prof. WSG, Dr. Svitlana Kašuba - Eiropas institūta direktore.

  Koledžas direktore Līvija Jankovska sirsnīgi uzņēma augstos viesus un pateicās par apciemojumu. Viesus iepazīstināja ar mācību iestādes darba virzieniem, materiāli tehnisko bāzi un mūsdienīgu aprīkojumu, ko studenti izmanto apmācību procesā.

Ciemiņiem tika piedāvāta ekskursija pa koledžas kabinetiem un auditorijām, tika piedāvāts iepazīties ar aprīkojumu un iespēja pašiem darboties un izmēģināt dažādas medicīniskās manipulācijas, ar kurām iepazīstināja lektore Natālija Riņģe.

  Viesi apmeklēja koledžas telpās iekārtotās ekspozīcijas Medicīnas ekspozīciju un ekspozīciju “Mani Latvijas stāsti”.

Darbīga, konstruktīva un pozitīvām emocijām piesātināta pagāja šī darba diena.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane

31.08.2022.

Medicīnas koledžā viesojas Armēnijas delegācija.

 

  Erasmus programmas ietvaros no 2022.gada 25. augusta līdz 2022.gada 31. augustam Daugavpili apmeklēja delegācija no Mehrabyan Medicīnas Institūta Erevānā. Viņi apmeklēja Daugavpils Universitāti, Daugavpils Universitātes aģentūru “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”, kā arī Daugavpils pilsētas domi un populārākos pilsētas kultūras un tūrisma objektus. Viesi dalījās pieredzē un iepazina medicīnas izglītības iespējas Daugavpilī.

  Koledžas direktore Līvija Jankovska sirsnīgi uzņēma Mehrabyan Medicīnas Institūta delegāciju un pateicās par koledžas apciemojumu. Viesus iepazīstināja ar mācību iestādes darba virzieniem, materiāli tehnisko bāzi un mūsdienīgu aprīkojumu, ko studenti izmanto apmācību procesā. Ciemiņiem tika piedāvāta ekskursija pa koledžas kabinetiem un auditorijām, tika piedāvāts iepazīties ar aprīkojumu. Viesi apmeklēja koledžas telpās iekārtotās ekspozīcijas - Medicīnas ekspozīciju un ekspozīciju “Mani Latvijas stāsti”. Pilsētai ar Mehrabyan Medicīnas Institūtu medicīnas izglītības attīstības jomā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība, kuru viņi ir ieinteresēti turpināt.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

Aicinām pieteikties dalībai Erasmus+ mobilitātē!

 

  Ja esi aktīvs, mērķtiecīgs, drosmīgs, vēlies paplašināt savu redzesloku un iegūt starptautisku darba vai studiju pieredzi, piesakies Erasmus+ prakses vai studiju mobilitātei un stipendijai uz partnervalstīm Vācijā, Lietuvā un Polijā.

  Par vēlmi piedalīties Erasmus+ mobilitātē lūgums informēt koledžu, nosūtot  informāciju uz e-pastu: erasmusplus@dmk.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, apgūstamās programmas nosaukumu un kursu.

   Priekšnoteikums dalībai Erasmus+ mobilitātē ir COVID-19 sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas pret Covid -19 faktu.

Interesentiem būs iespēja apmeklēt koledžas informatīvos pasākumus par Erasmus+ programmas iespējām, kuros detalizēti tiks skaidroti dažādi jautājumi saistībā ar pieteikšanos mobilitātei, Erasmus+ stipendijām, izklāstīta iepriekšējo gadu pieredze un aspekti, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība, piedaloties mobilitātē.

 

Ar informāciju par Erasmus+ mobilitāti var iepazīties koledžas mājas lapā sadaļā projekti 

http://dmk.lv/ERASMUS/

30.11.2022.

ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts

"Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm"

Projekts nr. 2020-1-LV01-KA103-077345

 

Noslēgtajā līgumā starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledžu" (turpmāk – Koledža) par studentu un personāla mobilitātes īstenošu koledža piešķirtā finansējuma ietvaros 2020/2021 akadēmiskajā gadā kopskaitā realizēja 55 studentu mobilitātes, tai skaitā 50 prakses mobilitātes un 5 studiju mobilitātes, kas ir nedaudz vairāk nekā līgumā plānots.  No tām 6 studentu prakses mobilitātes īstenotas Polijā, 2 Vācijā un 42 Lietuvā. Vēl 5 studentu studiju mobilitātes tika realizētas Lietuvā. Tika īstenotas 10 personāla mobilitātes uz Vāciju (6) un Turciju (4).

Erasmus+ programmas mobilitātēs piedalījās studenti no visām Daugavpils medicīnas koledžā īstenotajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām ( ārstniecības, sociālās rehabilitācijas, ārstnieciskās masāžas un estētiskās kosmetoloģijas programmām).  Prakses mobilitāšu ilgums atbilstoši plānotajam sastādīja 3 vai 2 mēnešus, personāla mobilitātes ilgums 5 dienas.

Kā jau ierasts, Erasmus+ mobilitātei var pieteikties visu Daugavpils medicīnas koledžā pārstāvēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās studējošie no ārstniecības, sociālās rehabilitācijas, ārstnieciskās masāžas, estētiskās kosmetoloģijas un sociālās aprūpes programmām. Sadarbības partneru bāze šo gadu laikā ir nostabilizējusies, taču paralēli tiek meklēti jauni sadarbības partneri no Eiropas augstskolām un uzņēmumiem. Galvenie kritēriji partneru izvēlei ir prakses atbilstība studiju programmai un piedāvāto studiju programmas savietojamība. Koledža nodrošina pilnu akadēmisko atzīšanu par veiksmīgi īstenotām mobilitātes aktivitātēm Erasmus+ programmas ietvaros atbilstoši līgumam, kurā ietverta studiju/prakses perioda programma, izmantojot ECTS kredītpunktus.

Kā atzīst paši mobilitātes dalībnieki, tad svarīgākie  ieguvumi no dalības Erasmus+ programmā ir profesionālā pilnveide un dzīves pieredze, svešvalodas mācīšanās un patstāvība.

Erasmus+ programma sniedza iespējas iepazīt citu valstu kultūru, tradīcijas, veselības aprūpes profesionālos standartus un prasības citās ES valstīs. Tā ir iespēja iegūt jaunus draugus, iespēja ceļot un iepazīt sevi.

Koledža turpinās atbalstīt mācību procesa internacionalizāciju un mobilitāti, lai paaugstinātu un nostiprinātu teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmes kvalitatīvā pacientu aprūpē, kā arī iegūto zināšanu tālāku pielietošanu ikdienas darbā Latvijas veselības aprūpes jomā.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane

10.12.2021.

Erasmus+ profesionālās izglītības sektors –

1. pamatdarbība “Personu mobilitāte mācību nolūkos”

KA121 - VET  learner  and  staff  mobility

 

  Laika posmā no 2021. gada 3. novembra līdz 2021. gada 2. decembrim Erasmus+ programmas ietvaros astoņiem (8) Daugavpils universitātes aģentūras “Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” arodizglītības programmas “Māszinības” māsu palīgu specialitātes audzēkņiem bija kārtējā iespēja piedalīties  Erasmus+ programmas prakses mobilitātē Brēmenē (Vācijā).

  Mobilitātes projekts tika īstenots Erasmus+ programmas piešķirtā finansējuma ietvaros un sadarbībā ar partneri Brēmenē (DE) - BI Project Consulting UG kompāniju, kas ir profesionāla organizācija, nodarbojas ar izglītību, profesionālo apmācību, piedāvā valodu kursus, profesionālus seminārus un augstas kvalitātes prakses vietas. Uzņemošajai organizācijai ir plašs vietējo un nacionālo partneru sadarbības loks, kas piedāvā prakses vietas dažādās nozarēs, strādā sadarbībā ar vidējiem uzņēmumiem un organizācijām no visiem galvenajiem ekonomikas sektoriem, tajā skaitā arī veselības aprūpes jomā. 

 

Projekta numurs Nr.2021-1-LV01-KA121-VET-000011204

 

 Projekta mērķis bija attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju.
 Projekta ietvaros tika realizēta audzēkņu prakses mobilitāte Vācijā ("Inovācijas profesionālajā izglītībā") un plānota personāla pieredzes apmaiņa Vācijā ("Labās prakses piemēru pārņemšana kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanai").

 

Mobilitātes aktivitātes Māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas audzēkņiem (8) bija vērstas uz šādu  mērķu sasniegšanu: 

 

  • attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju iekļauties Eiropas darba tirgū; 
  • praksē apgūt jaunākās  tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā; 
  • sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar  praksi veselības aprūpes iestādēs; 
  • veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi;
  • uzlabot audzēkņu  sociālās integrācijas iespējas; 
  • uzlabot audzēkņu profesionālās svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci. 

  

Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane