Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītības programmas

gallery/en
gallery/lv
gallery/ru
gallery/du
gallery/jaun
gallery/esf
gallery/latgale
gallery/moodle
gallery/erasmusplus
gallery/arsts
gallery/soc

     Iegūstamā kvalifikācija: māsa

 

Studiju ilgums: 3 gadi, 120 kredītpunkti
Studiju valoda: latviešu

Studiju veids: pilns laiks

     Profesijas apraksts:

 

Māsa ir vispusīgi attīstīta persona, kura rūpējas par indivīda, ģimenes un  sabiedrības veselību, tās saglabāšanu un veicināšanu, profesionāli un patstāvīgi veic aprūpi un ir atbildīga par to. Māsa darbojas veselības aprūpes iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Māsa savā darbā pielieto elementāras vadības spējas un prot strādāt ar informāciju.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programma "MĀSZINĪBAS"