Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "ĀRSTNIECĪBA"

 

     Iegūstamā kvalifikācija: ārsta palīgs

 

Studiju ilgums: 3 gadi, 120 kredītpunkti
Studiju valoda: latviešu

Studiju veids: pilns laiks

     Profesijas apraksts:


Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirms stacionāra etapā un stacionāru uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās, var strādāt patstāvīgi, noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos, konstatēt pacienta nāvi.
Ārsta palīgs nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecuma grupu pacientiem visos trijos veselības aprūpes līmeņos sadarbībā ar ārstu.
Ārsta palīgs ir tiesīgs veikt šīs funkcijas, reģistrējoties praktizēttiesīgu ārstniecības personu reģistrā, patstāvīgi šīs funkcijas ārsta palīgs veic pēc sertifikācijas.
Ārsta palīgs organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes.

 

     Informācijai par profesiju Eiropas savienības valstīs

 

Pašreiz Direktīva 2005/36/EK noteic, ka ikviena dalībvalsts atzīst tādus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kas ļauj sākt profesionālo darbību ārstam ar pamatizglītību, specializētam ārstam, vispārējās aprūpes māsai, zobārstam vai specializētam zobārstam. Ārsta palīgs kā reglamentētā profesija nav iekļauts Direktīvā 2005/36/EK un tādējādi tā profesionālās kvalifikācijas atzīšana citur ES ir ierobežota. Lielākajā daļā ES dalībvalstu šāda profesija nepastāv, tad šī profesija var tikt atzīta tikai Latvijā un šīs programmas absolventi varēs strādāt tikai Latvijā.