Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītības programmas

gallery/en
gallery/lv
gallery/ru
gallery/du
gallery/jaun
gallery/esf
gallery/latgale
gallery/moodle
gallery/erasmusplus
gallery/arsts
gallery/soc

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programma "SOCIĀLĀ APRŪPE"

     Iegūstamā kvalifikācija: sociālais aprūpētājs


 Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti
 Studiju valoda: latviešu
 
 Studiju veids: pilns laiks

     Profesijas apraksts:


Sociālais aprūpētājs ir persona ar profesionālo kvalifikāciju sociālajā aprūpē, kas palīdz nodrošināt pieņemamu dzīves kvalitāti personām, kas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ to nevar izdarīt pašu spēkiem.