Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītības programmas

gallery/en
gallery/lv
gallery/ru
gallery/du
gallery/jaun
gallery/esf
gallery/latgale
gallery/moodle
gallery/erasmusplus
gallery/arsts
gallery/soc

Arodizglītības programma "MĀSZINĪBAS"

     Iegūstamā kvalifikācija: māsas palīgs
 

Studiju ilgums: 1 gads
Studiju valoda: latviešu
Licence: licences Nr. P - 11753, derīguma termiņš līdz 2021.g.14.maijam
Studiju veids: pilns laiks

     Profesionālais apraksts:


Māsas palīgs ir aprūpes darbinieks, kurš veic pacienta aprūpi komandā māsas vadībā, uzņemoties atbildību atbilstoši kompetences līmeņiem. Uztur savu potenciālo kompetenci, pilnveido savas teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas.

 Prasības reflektantiem:
 Absolvēta vidusskola
 Valsts valodas zināšanas
 Pilni 18 gadi
 Priekšroka pieredzei darbā veselības aprūpes iestādēs