Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Kontakti

Adrese centrālā ēka:

   Varšavas iela 26A
   Daugavpils, LV-5404
   Latvija
 

Adrese dienesta viesnīcai:

   Miera iela 3/5
   Daugavpils, LV-5404
   Latvija
   Tālr. 654-31777, 22012647
 

Tālruņi:

   Direktore: 654-37943
   Lietvede: 654-37943
   Vietnieki: 26336619
   Grāmatvedība: 654-31786
   Personāldaļa: 654-57541

   Arhīvs: 654-57541
   Kase : 654-57540

E-pasts:


     Direktore                      
     Lietvede                          
     Mācību daļa                 
     Dienesta viesnīca

 

info[at]dmk.lv
lietvede[at]dmk.lv
aina[at]dmk.lv
Svetsk[at]inbox.lv

Koledžas darba laiks: 8:00 līdz 17:00

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

 

Direktore Līvija Jankovska -

katra mēneša otrā un ceturtā otrdiena no 16:00 līdz 17:00

 

Direktores vietniece izglītības jomā Aina Kucina -

katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no 16:00 līdz 17:00

Ēka Varšavas ielā

Ēka Miera ielā

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju

aicinām izmantot e-adresi.