Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās

izglītības programma "PODOLOĢIJA"

 

Iegūstamā kvalifikācija: podologs

 

Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti

Studiju valoda: latviešu

 

Studiju veids: pilns laiks

Studiju maksa: 2000 Eiro/mācību gadā (iespējams dalītais ikmēneša maksājums)

Uzņemšanas nosacījumi: sekmīgs vidusskolas atestāts

 

Studiju ilgums: 2 gadi un 6 mēneši, 80 kredītpunkti

Studiju valoda: latviešu

 

Studiju veids: pilns laiks/vakara un brīvdienu studijas

Studiju maksa: 2000 Eiro/mācību gadā (iespējams dalītais ikmēneša maksājums)

Uzņemšanas nosacījumi: sekmīgs vidusskolas atestāts

 

Podologs ir ārstniecības persona, kas veic pacientu podoloģisko novērtēšanu (pēdas kaulu locītavu sistēmas, asinsrites, jušanas, mīksto audu trofikas pārbaudi un bojājuma riska pakāpes novērtēšanu); visu vecuma grupu pacienta kāju nagu, ādas un balsta kustību aparāta stāvokļa un konstitucionālo īpatnību novērtēšanu; podoloģisko pēdu aprūpi un profilakses darbu, galvenokārt strādājot ar paaugstināta riska grupas pacientiem.

Podologs savu profesionālo darbību veic patstāvīgi vai aprūpes komandas sastāvā ārstniecības iestādēs, var būt pašnodarbinātais vai individuālais komersants.

 

Podologa profesionālie pienākumi un uzdevumi:

 

  • Darba vietas un medicīnisko ierīču sagatavošana pacienta pēdu stāvokļa izvērtēšanai un pēdu aprūpes procedūras veikšanai;
  • Pacienta pēdu stāvokļa izvērtēšana un podoloģiskās aprūpes diagnozes noteikšana saskaņā ar pēdu aprūpes protokolu;
  • Pacienta izglītošana pēdu veselības jautājumos;
  • Podoloģijas kabineta iekārtošana, darbības organizēšana un pacientam drošas vides uzturēšana;
  • Podologa profesionālās darbības veikšanai nepieciešamie vispārējie uzdevumi.