Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās

izglītības programma "ESTĒTISKĀ KOSMETOLOĢIJA"

 

Iegūstamā kvalifikācija: skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā)

 

Studiju ilgums: 3 gadi, 120 kredītpunkti (bez medicīniskās izglītības)

Studiju valoda: latviešu

Studiju veids: pilns laiks

Studiju maksa: 2000 Eiro/mācību gadā (iespējams dalītais ikmēneša maksājums)

Uzņemšanas nosacījumi: sekmīgs vidusskolas atestāts

 

Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti (ar medicīnisko izglītību)

Studiju valoda: latviešu

Studiju veids: pilns laiks/vakara un brīvdienu studijas

Studiju maksa: 2000 Eiro/mācību gadā (iespējams dalītais ikmēneša maksājums)

Uzņemšanas nosacījumi: sekmīgs vidusskolas atestāts

 

     Profesionālās kvalifikācijas prasības

 

  Profesijas specializācijas: Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) pamatspecialitāte atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 1.pielikuma 4.punktam. Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) specialitātes kompetence kā arī teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”

 

  Saistītās profesijas, kvalifikācijas līmenis: Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) profesijas saistītās profesijas noteiktas Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 1.pielikuma 1.1.punktā. Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) profesijas saistīto profesiju kompetence kā arī teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”

 

     Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu kopsavilkums

 

   Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) ir ārstniecības persona, kura ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un praktizē skaistumkopšanas jomā, strādājot ar kosmētikas produktiem un medicīniskām tehnoloģijām, veicot sejas un ķermeņa skaistumkopšanas procedūras; ievēro profesionālo ētiku un profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus; pārzina kosmētikas tirgu, kā arī sniedz citus kosmētiska rakstura pakalpojumus un konsultācijas, ievērojot savas profesionālās lomas un kompetences robežas; rūpējas par savu profesionālo pilnveidošanu izvēlētajā skaistumkopšanas darbības jomā.

   Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) var strādāt ārstniecības iestādēs un citu uzņēmumu skaistumkopšanas institūcijās vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Pielikumā Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) profesijas standarts - Profesionālās darbības pamatuzdevumi un pienākumi.

 

SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTA (KOSMETOLOĢIJĀ) PROFESIJAS STANDARTS

 

     Studiju programmas rezultāti   

 

  • personas kopējā organisma veselības atbilstības novērtēšana kosmetoloģisko procedūru īstenošanai;
  • kosmetoloģiskās aprūpes plānu sastādīšana;
  • kosmetoloģijas un estētiskās medicīnas procedūru un manipulāciju veikšana;
  • sabiedrības veselības un slimību profilakses veicināšana saskaņā ar personas drošības pamatprincipiem;
  • profesionālās darbības vispārējo pamatprincipu ievērošana.